DEMO BIP.E.PL

Oświadczenia o stanie majatkowym za 2017 rok

Oświadczenia o stanie majatkowym za 2017 rok

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. 2013 poz. 1503 t.j.), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2018
Data modyfikacji : 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
JSK Internet
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Demo redaktor naczelny
Osoba modyfikująca informację:
Demo redaktor naczelny

Opcje strony

do góry